E-shop


STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

Logopedická prevence je určena pro děti od tří let s cílem rozvoje komunikačních schopností a předcházení narušení komunikační schopnosti. 

Logopedická prevence nenahrazuje činnost klinického logopeda a nevěnujeme se v ní cílenému vyvozování hlásek. 

  •  rozvoj vyjadřovacích schopností
  • rozšiřování slovní zásoby
  • dechová, fonační a artikulační cvičení
  • sluchové, zrakové vnímání, rozvoj grafomotoriky, paměti
  • rytmizace slabik
  • orientace v prostoru a čase
Vzhledem k formátu lekcí si jako rodiče vytisknete pracovní listy –  některé aktivity vyplníme během lekce, některé si můžete s dětmi doplnit sami. Pro samotnou lekci je nutné připojení se před odkaz, který vám zašlu na Vámi zadaný e-mail.