Mgr. et Mgr. Martina Hrubanová

Soukromá speciálně pedagogická praxe.

Vzdělání:

Magisterské studium – Masarykova univerzita

 • Speciální pedagogika – komunikační techniky (logopedie, surdopedie)
 • Sociální pedagogika

Kurzy:

 • Rozvoj jazykových schopností dle D. B. Elkonina: Předgrafémová a grafémová etapa
 • Práce s dětskou kresbou – Mgr. Zdeněk Altman
 • Druhý krok – preventivní program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, vycházející ze sociálně-emocionálního učení
 • Kočičí zahrada – rozvoj sociálních dovedností v rámci prevence rizikového chování

Další vzdělávání:

 • Školní klima, klima třídy (Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.)
 • Naše třída I. a II. (Mgr. Iva Burešová)
 • Syndrom rizikového chování dětí (MUDr. Marian Koranda)
 • Právo ve škole (Mgr. Michaela Veselá)
 • Neubližujme si – šikana a její řešení
 • Práce s třídním klimatem
 • Agresivní jedinec I. a II. (PhDr. Andrej Drbohlav)
 • Konference Růst společně
 • Vývojová dysfázie v MŠ